Agroekologija Ratarstvo Reč struke

Srbija bi mogla proizvesti 240.000 tona bio-dizela

Dramatičan rast energenata, prvo s pojavom pandemije kovid-19, a sada i zbog krize na relaciji Ruska Federacija–Ukrajina, podstakao je na razmišljanje o upotrebi biogoriva u transportu, ali i u poljoprivredi, budući da je ova grana privrede najveći korisnik dizela u našoj zemlji. Poseban razlog je taj što poljoprivrednici, pri obradi njiva, najčešće isitiču da je […]