Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Nižim koncentracijama bakar-hidroksida zaštititi krušku od bakteriozne plamenjače

— Na području Srbije zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja. U zasadima krušaka u kojima je otvaranje prvih cvetova registrovano u periodu od 27.3. do 31.3. sa padavinama koje se prognoziraju od utorka sledeće nedelje, stvoriće se rizik od infekcije cvetova bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora). U cilju […]