Ratarstvo Reč struke Vesti Zaštita bilja

Kakvo je stanje pšenice?

    Stanje ozimnih useva, pogotovo pšenice znatno je bolje nego prošle nedelje. Međutim iako su redovi sada već vidljivi, zabrinutost postoji, jer su prema tvrdnjama stručnjaka zbog loših uslova tokom setve koren i listna masa slabo razvijeni.   Sve ovo je odraz loših uslova u setvi, nedostatk vlage, okapavine koje nisu svuda pokrile pšenicu, naravno […]

Ratarstvo Stočarstvo Tehnologije

Kvalitetna silaža za uspešan tov junadi

Stručnjaci kažu da tov junadi može da se bazira na kvalitetnoj silaži. Međutim, postoje restrikcije koliko rano telad mogu da konzumiraju ovu vrstu stočne hrane.               Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca […]

Ratarstvo Zaštita bilja

Vlatanje: kritična faza u razvoju strnih žita

Ozima strna žita posejana u optimalnom agrotehničkom roku nalaze se u fazi vlatanja, odnosno porasta u stablo. Članci (internodije) stabla, koji su formirani još u početku faze bokorenja, polako počinju da se izdužuju. Prvo sa izduživanjem počinje prva, odnosno donja internodija, koja sa sobom iznosi sve ostale internodije (4-6), zajedno sa začetkom budućeg klasa na […]

Ratarstvo Stočarstvo

Ozime krmne mahunarke – visok prinos, odličan kvalitet, niski troškovi proizvodnje

Gajenje ozimih krmnih mahunarki, pre svega ozimog stočnog graška i ozime grahorice, od naročitog je značaja kako bi se maksimalno iskoristile zalihe zimske vlage za proizvodnju relativno jeftine stočne hrane bogate proteinima u prvom delu vegetacije. Stočni grašak i grahorica predstavljaju visoko vrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer poseduju kvalitetan […]

Ratarstvo Stočarstvo

Vreme košenja lucerke važno za prezimljavanje

Drugi otkos u godini zasnivanja lucerišta obavlja se u poslednjoj dekadi avgusta, a poslednji krajem vegetacije, odnosno najmanje 50 dana pre prvih jesenjih mrazeva. Najveći uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost ima: izbor odgovarajuće sorte, primena odgovarajućih agrotehničkih mera i pravilno košenje.Dobar odnos između visine prinosa i kvaliteta krme možemo postići jedino ukoliko […]

Agroekologija Ratarstvo Tehnologije

Kosidba prvog otkosa lucerke

Značaj sistema kosidbe na prinos i kvalitet zelene krme ili sena lucerke i dužinu trajanja lucerišta zavisi od faza razvića biljaka u svakom košenju. Vremenski uslovi u proleće 2014. godine pogodovali su ranijem porastu biljaka lucerke na većini površina. Porast u najvećoj meri zavisi od starosti useva, te su lucerišta u drugoj i trećoj godini […]

Agroekologija Ratarstvo Stočarstvo

Crvena detelina

NEZAMENLJIVA PROTEINSKA KOMPONENTA KISELIH ZEMLJIŠTA U PROIZVODNJI JEFTINE STOČNE HRANE Crvena detelina (Trifolium pratense L.) je uz lucerku najvažnija višegodišnja krmna leguminoza. Dominantna je biljna vrsta centralnog dela Republike Srbije. Zahtevi crvene deteline u pogledu klimatskih uslova su veoma specifični. Za svoj rast i razvoj zahteva područja sa umerenom klimom i prosečnom količinom padavina od […]

Agroekologija Ratarstvo Tehnologije

Žetveni ostaci kao djubrivo

Žetveni ostaci su višestruko korisni, međutim malo je onih koji ovaj ekološki ostatak koristi na pravi način. Poražavajuća činjenica je da zbog vremene i novca vrlo često možemo videti spaljivanje strništa nakon žetve pšenice ili berbe kukuruza. Svejedno zašto, ova poslednja pomenuta radnja je najgori mogući izbor za svakog domaćina. Osim što je spaljivanje žetvenih […]

Agroekologija Ratarstvo Tehnologije

Zelenišno djubrenje

Z   Iako je zelenišno đubrenje veoma pogodna agrotehnička mera za gotovo sve vidove organske proizvodnje, ona nije toliko zastupljena zbog delimičnog ograničavanja perioda proizvodnje, ali posmatrajući rezultate i kvalitet koje donosi svakako zaslužuje veću pažnju proizvođača. Najčešće se koriste detelina i lupina, stočni grašak ili stočna repa, grahorice. Od neleguminoznih biljaka, najčešće se koriste […]