Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Vezivanje lastara i prvi tretman u malinama

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03). Sada je vreme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa  proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni. Višak izdanaka […]

Agroekologija Subvencije Vesti

Do milion dinara iz budžeta za proizvode sa jednom od sedam oznaka kvaliteta

Savremni potrošači očekuju da kupljena hrana bude kvalitetna i bezbedna. Stoga, poslednjih godina sertifikacija postaje veoma važna i pred proizvođače se sve češće, od strane velikih trgovačkih lanaca, ali i potrošača, postavljaju zahtevi za primenu određenih standarda. Takođe, raste i tražnja za proizvodima koji se odlikuju autentičnošću i tradicijom, odnosno proizvodima sa dodatom vrednošću, koja […]

Kako pomoćnik ministra poljoprivrede objašnjava smanjenje subvencija i to što mesecima kasne isplate

Vojvodina finansira sisteme za navodnjavanje, pčelarstvo i stručne aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Dodatna sredstva za sertifikaciju organske poljoprivrede i proizvodnje malih proizvođača

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Vezivanje lastara i prvi tretman u malinama

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03). Sada je vreme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa  proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni. Višak izdanaka […]

,,Baba marta u voćnjaku,,

Zaštita breskve i nektarine

Zaštita jabuke – Prvi tretman

Vreme

PartneriGOOGLE ADS