Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Zaštita ječma

Na području Srbije usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkh mera, nalaze u fazi od kraja bokorenja do različitih faza vlatanja.

Vizuelnim pregledima useva je registrovano prisustvo simptoma sledećih bolesti:

·      mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres),

·       pepelnice žita (Eysiphe graminis) i

·      sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis).

Trenutni nivo prisustva simptoma biljnih bolesti na usevima ječma je različit i zavisi od lokaliteta, sortimenta, uzrasta i sklopa biljaka, preduseva, učestalosti gajenja ječma na određenom području i dr.

Od navedenih bolesti, najznačajnije je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma. Na parcelama iz najranijih rokova setve, gde su simptomi mrežaste pegavosti na listu uočeni još u trećoj dekadi oktobra, sada se registruju simptomi i na preko 70% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se u fazi prvog kolenca uoči prisustvo simptoma bolesti na preko 10% biljaka, primena nekog od registrovanih fungicida:

Elatus plus (a.m. benzovindiflupir) 0,75 kg/ha ili

Protendo (protiokonazol) 0,8 l/ha ili

Duett ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha ili

Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili

Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha ili

Delaro forte (protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin) 0,75 l/ha ili

Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili

Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili

Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili

Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili

Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha ili

Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha ili

Ascra xpro (a.m. biksafen+spiroksamin+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

Cayunis (a.m. biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin) 0,8-1 l/ha ili

Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *