Agroekologija Subvencije Vesti

Za čistiji vazduh 400 miliona dinara

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je tri javna konkursa, kojima je predviđeno ukupno 400 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama za projekte kojima je cilj smanjenje zagađenja vazduha

Rok za prijavu na sva tri konkursa – 16. februar 2021. godine.

Jednim konkursom opredeljeno je 200 miliona dinara za obnovu starih kotlarnica, čime ćemo smanjiti zagađenje vazduha, za drugi konkurs 100 miliona dinara za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, a za treći konkurs 100 miliona dinara za pošumljavanje.

Pravo da se prijave na raspisane konkurse imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Srbiji. Konkursima je predviđeno da Ministarstvo zaštite životne sredine finansira 80 % opravdanih troškova projekta, dok učešće korisnika iznosi 20 %. 

Odluku o projektima koji će biti sufinansirani doneće posebna konkursna komisija.

Projekti će biti birani prema unapred utvrđenim kriterijumima, a preliminarna rang lista biće objavljena na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i eUprave, u roku od najviše 60 dana od isteka roka za prijavu. Kada je reč o konkursu za nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, kao i individualnih ložišta, neki od najvažnijih kriterijuma su značaj projekta za životnu sredinu, stepen uticaja i ugroženosti životne sredine. Glavni kriterijumi konkursa za sufinansiranje projekata pošumljavanja degradiranih, zaštićenih, javnih i drugih površina gde postoji takva potreba, biće opšti uticaj na životnu sredinu i stepen razvijenosti lokalne samouprave.

Više informacija i potrebna konkursna dokumentacija dostupni su na portalima www.ekologija.gov.rs  i www.euprava.gov.rs
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu na sledeće i-mejl adrese: konkurs.kotlarnice@ekologija.gov.rs,  konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rskonkurs.zagadjenje@ekologija.gov.rs ili posetite https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *