Agroekologija Uncategorized Vesti

Zagađenost voda utiče na smanjenost ribljeg fonda

22. marta se obeležava Svetski dan voda. Vodne resurse treba očuvati na sve načine, naročito od čoveka. Zagađenost voda jedan je od najvećih i najprisutnijih ekoloških problema današnjice. Uzroci zagađenosti voda su različiti, ali uglavnom su povezani sa nesavesnim delovanjem ljudi, osim u situacijama u kojima se zagađenost javlja kao rezultat određenih prirodnih katastofa. Najčešći […]