Reč struke Tehnologije Voćarstvo

U Vrdniku odžan samit voćarskih stručnjaka

U organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog voćarskog društva održana je naučna konferencija u oblasti voćarstva i vinogradarstva. Na otvaranju 16. Međunarodnog kongresa voćara i vinogradara u Vrdniku, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić poručio je da su voćarstvo i vinogradarstvo razvojna šansa Srbije. Rejonizacija, odnosno mapa rejona Srbije i adekvatno raspoređeno […]