Pčelarstvo Tehnologije Vesti

Varoa: Novi lekovi protiv parazita medonosnih pčela na vidiku

Varoa (Varroa destructor) je najpoznatija napast (parazit medonosnih pčela) koja ugrožava pčelinje zajednice i njihovo preživljavanje širom sveta. Danas je varoa prisutna skoro u svakoj košnici na svetu, i sve više izaziva fizičke i fiziološke poremećaje kod pčela hraneći se hemolimfom i masnim tkivom pčela (manje telo, kraći abdomen, deformiteti krila, nepravilan razvoj organa). Ovaj parazit […]

Pčelarstvo Stočarstvo Tehnologije

Inovativno rešenje protiv varoe – sauna za pčele

Med je poznat kao jedna od najvrednijih namirnica u čovekovoj ishrani, ali manje je poznato da čak i najekološkiji poizvodi pčelinjeg rada uključuju jedan bitan nedostatak. Grinja varoa, naime, kao najopasnija štetočina u košnicama, suzbija se u svetu mahom hemijskim sredstvima, posle kojih u medu ostaje štetan reziduum. Kontrola brojnosti varoe je jedan od preduslova […]

Pčelarstvo Stočarstvo Tehnologije

Varoa jedan od najvećih problema pčela

Varoa može naneti veliku štetu u pčelinjaku. Već krajem jula početi sa kontrolom i dijagnostikom i primenom metoda za suzbijanje varoe.Bolest izaziva krpelj Varroa jacobsoni koji napada pčelinje leglo i odrasle pčele pa je zato veoma opasna kada se pojavi u većem obimu. samom početku pojave varoe, pčelinje društvo se skoro normalno razvija tako da […]