Stočarstvo Uncategorized Vesti

Šta je potrebno da bi mlekomat bio u funkciji zarade?

      Do sada u Republici Srbiji nije postojala registracija ove vrste uređaja, iz razloga nezainteresovanosti kupaca, nepovoljne epizotiološke i epidemiološke situacije u zemlji (tuberkuloza, bruceloza, gde je termička obrada mleka jedina mera smanjenja rizika od bolesti), neodgovarajućeg kvaliteta mleka, nedostatka zakonskog osnova, zahtevnih procedura samokontrole, kao i visoke cene takvog mleka.      Međutim, ukoliko smatrate […]