Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Prelazak na zimski režim ishrane na farmama

   Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju na jednoj farmi je svakako dobar zdravstveni status svake jedinke, kao i dobra genetika.Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata. Drugi važan faktor, ne manje važan, je ishrana stoke, naročito u zimskom periodu. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. […]

Ratarstvo Stočarstvo Vesti

Stočarima sa Sjeničko-pešterske visoravni ugrožen opstanak, traže se hitne mere države

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije već četiri godine sprovodi raznovrsne aktivnosti na Sjeničko-pešterskoj visoravni koje imaju za cilj zaštitu prirode i održiv razvoj. Kroz brojne kontakte su lokalnim stanovništvom postali smo svesni njihovih problema, posebno onih koji se tiču opstanka sela, tradicionalnog stočarstva i pašarenja koje je dominantno na ovom podneblju. Podaci sa […]

Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Kvasac kao dodatak u ishrani stoke: Poboljšava proizvodnju mleka i profitabilnost posla

Kao probiotski materijal, kvasac je našao mesto u ishrani stoke kao svojevrsni suplement ishrani. Upotreba kvasca u režimima ishrane stoke pokazala je brojne prednosti koje se ogledaju u poboljšanju procesa fermentacije u rumenu, opštem zdravstvenom stanju životinja, prinosu mleka i prilagođavanju na stres izazvan vrućinama. Proces proizvodnje biomase kvasca podrazumeva inokulaciju, kultura koje predstavljaju nus […]