Reč struke Stočarstvo Tehnologije

ISHRANA I NEGA GOVEDA U ZIMSKIM USLOVIMA

Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju na jednoj farmi je svakako  dobar zdravstveni status svake jedinke, kao i genetički materijal Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata. Drugi važan faktor je ishrana stoke naročito u zimskom periodu Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. Na zadatu temu […]