Agroekologija Vesti

EU odlučna u borbi protiv ekološkog kriminala

Evropska komisija 15. decembra je usvojila predlog nove direktive EU za suzbijanje ekološkog kriminala, uključujući prekogranično zagađenje vazduha, vode i tla, ispunjavajući time ključnu obavezu iz Evropskog zelenog dogovora. Cilj predložene direktive je efikasnija zaštita životne sredine tako što će članice imati obavezu da u borbi protiv zagađenja preduzimaju mere iz oblasti krivičnog prava.U predlogu […]