Ratarstvo Reč struke Tehnologije

ZIMSKO ORANJE- značaj i prednosti

Pravilna i pravovremena obrada zemljišta neophodan je uslov za uspešan razvoj kulture koja će se gajiti. Osnovnu obradu zemljišta najbolje je obaviti u jesen: oktobar-novembar mesec, ali ukoliko izostane jesenje duboko oranje, može se obaviti i zimsko duboko oranje. Značaj zimskog oranja: stvaranje bolje strukture zemljišta akumuliranje zemljišne vlage – uzorana zemlja tokom zime nakupiće […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije Vesti

Priprema zemljišta za setvu useva

Ova godina neće biti laka za obradu i pripremu zemljišta za setvu pšenice. Sporadične padavine nisu doprinele većoj vlagi, što će prvenstveno usporiti i otežati oranje. Obradom zemljišta za setvu pšenice stvaramo,pre svega, uslove za kvalitetnu setvu i nicanje, ali i za odvijanje fizičkih, hemijskih i bioloških procesa u oraničnom sloju.Obradom omogućavamo razvoj korenovog sistema, […]