Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita breskve i nektarine od tripsa i šupljikavosti lista

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do kraj cvetanja, sve latice opale. Pregledom cvetova i otresanjem grana bresaka i nektarina na belu podlogu registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Tripsi su sićušni organizmi koji svojom ishranom, sisajući sokove […]

Tehnologije Voćarstvo

Aktuelna infekciju bresaka i nektarina za pojavu kovrdžavosti lista

Bakarnim preparatima sprečimo infekciju gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve. Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01). U pojedinim regionima, naročito Podunavlje, rani sortiment bresaka i nektarina se nalazi u fazi bubrenja lisnih pupoljaka. U fazama bubrenja […]