Tehnologije Voćarstvo

Aktuelna infekciju bresaka i nektarina za pojavu kovrdžavosti lista

Bakarnim preparatima sprečimo infekciju gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve. Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01). U pojedinim regionima, naročito Podunavlje, rani sortiment bresaka i nektarina se nalazi u fazi bubrenja lisnih pupoljaka. U fazama bubrenja […]