Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

SADNJA PAPRIKE NA OTVORENOM

Paprika je toploljubiva biljka, pa je zato veoma važno obratiti pažnju kada se rasad paprike iznosi na otvoreno polje. Ne treba se vezati za kalendarske rokove, već za vremenske prilike koje u momentu rasađivanja moraju biti odgovarajuće. To podrazumeva da se temperatura zemljišta i vazduha ustali na iznad 15°C, da prestanu  velika kolebanja dnevnih i noćnih temperatura i pre svega, da prođe potpuna opasnost od kasnih prolećnih mrazeva.

    Kako bi se rasad paprike prilagodio uslovima spoljne sredine, neophodno je da rasad nedelju do dve pre rasađivanja prođe kroz proces kaljenja koji podrazumeva smanjivanje broja zalivanja, pojačano provetravanje i zasušivanje supstrata. Da bi rasad bio otporniji i da bi lakše podneo stres koji nastaje usled presađivanja, poželjno je primeniti kalijumova đubriva. Rasad je spreman za sadnju na otvorenom ukoliko je dobro razvijen koren i ukoliko ima razvijenih 6-8 listova.

Pre samog rasađivanja, zemljište treba pripremiti, najkasnije 7 dana pre sadnje kako bi se zemlja dovoljno slegla. Rasađivanje će biti uspešnije ukoliko se obavi posle kiše, ali ako izostanu padavine, potrebno je zemlju zaliti i sačekati da se prosuši, pa onda izvesti rasađivanje. Rasad paprike je osetljiv na nedostatak vlage u zemljištu, ali isto tako i preterana vlažnost zemljišta može imati negativne posledice na rasad paprike.

    Sadnja se može obaviti u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ručno ili mašinski, gde ručna sadnja ima prednost zbog manjeg oštećivanja korenovog sistema pri rasađivanju, dok sadnja koja se obavlja mašinski je znatno brža. Razmak između redova je 50-60 cm, ali ukoliko je omogućena upotreba kultivatora, taj razmak se povećava na 70 cm, dok razmak između biljaka u redu je 20 – 30 cm.

Jovana Knezevic, dipl.inž.ratarstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *