Tehnologije Vesti

Pod zaštitom od poplava 5,5 odsto više površina

Ukupna površina branjena od poplava u 2020. godini iznosila je 1.579.479 ha, što je u odnosu na 2019. godinu više za 5,5%. Korišćena poljoprivredna površina čini 77,4% od ukupne branjene površine. Dužina izgrađenih nasipa za odbranu od površinskih voda iznosi 3 628 km. U ukupno branjenoj površini najveći udeo ima sliv Dunava (61,9%), a zatim Morave (19,6%) i Save (18,5%).

Površinskim vodama poplavljeno je 35.857 ha površine, od čega 75,0% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U slivu Morave poplavljeno je 21.352 ha poljoprivredne površine, što predstavlja 79,4% od ukupno korišćenih poljoprivrednih površina.

Podzemnim vodama poplavljeno je 34.007 ha površine, a od toga 83,9% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. Korišćena poljoprivredna površina poplavljena je u slivu Dunava.

Sistemom za odvodnjavanje pokriveno je 7,9% manje površine nego u 2019. godini. Sliv Dunava sa 1.655 hilj. ha ima najveću površinu obuhvaćenu sistemom za odvodnjavanje, a potom slede sliv Save, sa 427.000 ha, i Morave, sa 239.000 ha. Dužina kanala za odvodnjavanje je za 8,3% veća u odnosu na prethodnu godinu.

U 2020. godini, površina zemljišta koja je zahvaćena erozijom iznosila je 3.864 km2, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 36,6%. Od toga je smireno 317 km2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *