Ratarstvo Stočarstvo Subvencije Tehnologije Voćarstvo

Otvoreni konkursi za poljoprivrednike u Kraljevu

Podsticaji poljoprivredi ove godine veći na teritoriji Grada Kraljeva

Na teritoriji Grada Kraljeva ima ukupno 72 000 hektara poljoprivrednog zemljišta a oko 55 000 stanovnika živi na selu što je oko 45% stanovništva. Za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju u budžetu Kraljeva namenjeno je 81 miliona dinara, što je znatno više u odnosu na prethonu godinu kada je gradska kasa opredelila 65 miliona dinara. Program je dobio saglasnost resornog ministarstva, pa poljoprivrednici ovo pravo mogu ostvariti na konkursu koji je raspiasn 5. maja tekuće godine.

Konkursi koje grad raspisuje za poljoprivrednike uobičajeno traju od aprila do novembra na kome poljoprivrednici mogu da konkurišu za beskamatne kredite i regresiranje osiguranja poljoprivrednih useva, zasada i stočnog fonda. Prednost na konkursima daje se mladim poljoprivrednicima, ženama nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i domaćinstvima koja imaju veći broj članova.

,, Zahvaljujući tim merama značajno se uvećao broj grla u stočarskoj proizvodnji i povećan je broj hektara pod voćem i povrćem. Svih ovih godina smo stalno prisutni na terenu i sve to doprinosi tome da što veći broj ljudi ostane na selu. Od 5. maja nosioci aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Kraljeva, moći će da konkurišu za ukupno 81 miliona dinara, koliko je iz gradskog budžeta opredeljeno za podsticaje poljoprivredi . Nadamo se da će se ove godine primiriti epidemija i da će biti moguće da najbolje poljoprivrednike pošaljemo na velike međunarodne sajmove. To je bilo planirano i za prošlu godinu, ali je korona poremetila planove, odnosno sajmova nije ni bilo.Planiramo da posebno stimulišemo mlade poljoprivrednike i žene koje su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava. “- kaže Dragan Čorbić, predsednik Saveta za poljoprivredu grada Kraljeva.

Za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva izdvojeno je 55% više novca, konkurs je otvoren od 5. maja do 4. Juna  Najveće povećanje je za mere podsticanja insvesticija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, zašta je predviđeno 37,4 miliona dinara, odnosno 55% više nego lane. To znači da Grad na konkursu bira projekte koje će sufinansirati u iznosu od 45% i to mogu biti ulaganja u priplodna grla mlečnih rasa, zatim rasa goveda ili svinja koje daju kvalitetno meso, zasade voća, povrća, grožđa, cveća, žitarica, ili pčelarstvo. Bespovratna sredstva u proseku iznose 45% vrednosti investicije, ali procenat je, prema kriterijumima koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede, različit u brdsko-planinskim i nižim plodnijim područjima.

,, Grad će novčano pomoći ulaganja u sektor mleko odnosno zanabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa.goveda, ovaca i koza. Zatim u sektoru meso, nabavka kvalitetnih priplodnih grla, goveda, ovaca, svinja i koza, koja će se koristiti za proizvodnju mesa. U voćarskoj proizvodnji, grožđe, povrće, cveće  i proizvodnju pečuraka zainteresovani mogu da konkurišu za  podizanje novih ili obnavljanje postojećih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća. Kada govorio o ratraskim kulturama, žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje novac je namenjen za  investicije u mašine i oppremu za navodnjavanje. Za pčelare je predviđena mera za nabavku novih pčelinjih društava i opreme.,, pojašnjava sagovornik

  Podsticaj može iznositi 30%, odnosno 45% u brdsko-planinskom području, od vrednosti investicije, a najviše do 250.000 dinara po prijavi (prošle godine je bilo 200.000 dinara). Priznaju se troškovi:

  1. za krave 220.000 dinara po grlu,
  2. junice 190.000
  3. ovce 15.000
  4. ovnove 25.000,
  5. koze 12.000,
  6. nazimice i nerasti 35.000 po grlu,
  7. telad 65.000,
  8. za krčenje terena 250.000 dinara po hektaru,
  9. za pčele 15.000 dinara po pčelinjem društvu.

       Ranijih godina su ova sredstva bila nešto veća odnosno 300 hiljada dinara po korisniku, ali je shodno iteresovanju doneta odluka da se pojedinačni iznos umanji kako bi što više korisnika dobilo sredstva.   Investicija može obuhvatiti samo jednu životinjsku vrstu, što znači da jedan projekat ne može obuhvatiti ovce, koze i svinje, na primer. Da bi došli do sredstava poljoprivrednici moraju ispuniti ove uslove.

  ,, Uslovi koje mora ispuniti nosilac poljoprivrednog gazdinstva su: da je izmiorio svoje obaveze ako je koristio podsticaje prethodnih godina, da se obaveže da predmet investicije neće otuđiti, niti pokloniti naredne tri godine, da to što kupuje neće kupiti od bliskog srodnika, da nije već započeo investiciju sa kojim konkuriše, da sa istim projektom neće koristiti novac iz drugih državnih izvora i da je ispunio svoje poreske obaveze prema gradu Kraljevu.,,

Za osiguranje i veštačko osemenjavanje konkurs do 18. novembra

Za razliku od konkursa za ulaganje u fizičku imovinu koji traje svega 30 dana, od 5. maja do 4. juna,  Grad Kraljevo raspisao je oglas za poljoprivrednike da koriste podsticajna sredstva iz gradsko budžeta za i za regres za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje kao i za osiguranje useva, plodova višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Za ove dve podsticajne mere zahtevi se mogu podnositi veći deo godine – od 5. maja do 18. novembra.

Prema Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja na području Kraljeva u 2022. godini, za ove dve mere su predviđena 42 miliona dinara, što je za 5,5 miliona više nego prošle godine

Za regresiranje veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica predviđeno je 10 miliona dinara.

,,Za ovu meru iznos je za milion dinara veći nego prošle godine, a pojedinačni iznos po grlu  je povećan 25%sa 1.200 dinara na 1.500 dinara. Prošle godine je ovo pravo iskoristilo 1.036 podnosilaca zahteva za osemenjavanje 6.662 umatičena grla, što je za 363 manje nego prethodne godine. Ovaj podatak zabrinjava, jer svedoči o daljem padu stočnog fonda na našem području.,, kaže Čorbić

Za Osiguranje useva, plodova višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja  32 miliona dinara

 Od 81 miliona dinara koliko je kraljevačkim budžetom namenjeno poljoprivredi, 32 miliona namenjeno je regresiranju premije osiguranja u iznosu od 50%, bez PDV-a umesto prošlogodišnjih 40% i maksimalno do 350.000 dinara po gazdinstvu. Iako se mnogi naši poljoprivrednici i danas teško odlučuju da osiguraju svoj urod ili životinje, situacija je ipak znatno bolja nego ranije kada se događalo da ova sredstva ne budu u potpunosti utrošena. Regresiraće se osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

,, Novčani fonda za ovu meru je 4,5 miliona dinara veći nego prošle godine. Sve je veće interesovanje poljoprivrednika za osiguranje.  Poslednjih godina ova sredstva ne da su iskorišćena 100%, nego čak i prenosimo obaveze za narednu godinu. Prošle godine je ovo pravo iskoristilo 625 poljoprivrednih gazdinstava, isplaćena su sredstva za 603, a 22 su preneta u ovu godinu i njima će, kaže Čorbić, sredstva biti isplaćena čim stigne saglasnost Ministarstva poljoprivrede na ovogodišnji Program podsticaja, što znači u narednih mesec dana.Pravo na regresiranje troškova osiguranja iskoristila su 504 podnosioca zahteva, a prenete obaveze ćemo isplatiti ove godine.  Podsećam da država regresira 40% iznosa premije, grad će još 50% tako da poljoprivrednik snosi samo 10% troškova osiguranja. Ranije je grad sufinansirao polovina premije siguranja, ali smo morali taj procenat da smanjimo. Ide dobro taj deo sa osiguranjem, ali troše se značajna sredstva. Mi smo hteli da i dalje povećavamo broj korisnika osiguranja i smatram da smo u tome uspeli jer je svake godine za ovu meru sve više poljoprivrednika zainteresovano , tako da nam za tu namenu treba sve više sredstava“ – pojašnjava Čorbić.
  Rešenja o pravu na regres donose se pojedinačno tokom cele godine po redosledu prijem podnetih zahteva, a dok se ne utroše 32 miliona.

   Proteklih godina kraljevački poljoprivrednici nisu koristili dovoljno subvencionisanje kamate, što je bila još jedna od mera ovog progrma. To znači da ako poljoprivrednik podigne kredit za ulaganje u gazdinstvo (kod banke koju izabere Grad kao najpovoljnijeg ponuđača), kamatu bi plaćao Grad. Pretprošle godine su plaćane kamate za 11 kredita koje su podigli poljoprivrednici, ali prošle godine niko nije konkurisao, sredstva nisu iskorišćena, pa ove godine nisu ni planirana. Da li nestabilna politika cena, pandemija koja je ostavila posledice na planiranje proizvodnje i slabiju potrošnju ili nedovoljno poverenje tek posezanje za bankovnim pozajmicama ovdašnji poljoprivrednici ne vole da koriste

 Ove konkurse, kao I mnoge druge pratile su priče o nameštanju, zakulisnim radnjama, dodeli sredstava za goveda onima koji jedva štalu da imaju, da stalno isti dobijaju sredstva. 

,, Komisija bira najbolje projekte na osnovu opštih kriterijuma, zatim specifičnih za određenu granu poljoprivrede i dodatnih kriterijuma kojima želimo da stimulišemo određene kategorije poljoprivrednika. Tako na primer najviše stimulativnih bodova – 30 dobija upravo podnosilac zahteva koji do sada nije dobijao ova sredstva. Da bismo stimulisali mlađe ljude, po 20 bodova dobijaju mlađi od 40 godina i oni koji imaju završen IV stepen itd. Sa zadovoljstvom moram da kažem da je u odnosu na prošlu godinu dupliran broj bodova kojima se stimuliše uključivanje žena koje se bave poljoprivredom. Ceo postupak sprovodi Savet za poljoprivredu grada Kraljeva.,, pojašnjava sagovornik

 Sa ciljem da se onemogući da se stalno isti vlasnici poljoprivrednih gazdinstava prijavljuju na konkurs i dobijaju sredstva, pre tri godine su određeni kriterijumi za bodovanje, pa osim opštih kriterijuma i specifičnih za određenu granu poljoprivrede, od tada postoje i dodatni kriterijumi po kojima najviše stimulativnih bodova mladi i žene ponajviše.

,,Uslovi su ostali potuno isti kao prošle godine, važno je da živite u mestu gde se nalazi vaše poljoprivredno gazdinstvo ili da živite na selu, da imate manje od 40 godina, a dodatne poene dobijate ukoliko imate četvrti stepen srednje stručne spreme ili više od toga.Smatrali smo da obrazovani mladi ljudi imaju i veću mogućnost da ovaladaju znanjima koja su im neophodna kako bi obrađivali zemlju, odnosno kako bi primenili nove agrotehničke mere. Žene takođe, kao nosioci gazdintva imaju dodatne poene. Mislim da smo na ovaj način, još pre dve godine, takozvanim sistemom bodovanja rešili problem kojim je neki poljoprivrednik mogao više puta da dobije novčana sredstva, a neko ko se prvi put prijavi na konkurs da ih uopšte ne dobije. Svi poljoprivrednici mogu da konkurišu, ali onaj koji prvi put konkuriše, u startu ima 30 bodova, tako da je odmah u prednosti. Kad pominjemo bodovnu listu,  poljoprivrednici mlađi od 40 godina imaju 20 bodova, baš kao i oni koji žive i rade na selu i imaju bar četvrti stepen stručne spreme. Dakle,na ovaj način smo rešili problem i stvaranja velikih gužvi na šalterima gradske uprave. Sve, sve je isto, ponavljam što se tiče konkursa. Jednu i to ponavljam pozitivnu promenu u kriterijumima za bodovanje, je izmena da je  povećan broj bodova za žene vlasnice gazdinstva koje su ranije su dobijale pet bodova, a ove godine će dobiti 10 bodova.,,ističe Dragan Čorbić.

  Kao i prethodnih godina i ove su opredeljena  sredstva namenjena promotivnim aktivnostima u iznosu milion dinara. Planirano je više novca u želji da se na neke velike sajmove u poljoprivredno razvijenim zemljama kako bi se upoznali sa novim tehnologijama i svojim kolegama poput Sajmova voćarstva u Italiji ili Berlinu, sajmu stočarstva u Francuskoj. Grad je finasijski sa ove stavke pre pandemije pomagao ovdašnji Sajam poljoprivrede, koji je na žalost prethodne dve godine zbog pandemije obustavljen.

Poljoprivrednici zahteve za ova podsticajna sredstva predaju na šalteru br. 5 u prizemlju zgrade Gradske uprave radnim danima od 8 do 12 časova. Na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kraljeva možete naći obrasce za podnošenje zahteva i za veštačko osemenjavanje i za osiguranje, sa spiskom dokumentacije koju je potrebno priložiti, kao i kompletan Program podrške pojloprivrednicima i ruralnom razvoju u 2022. godini., a dodatna obaveštenja mogu se dobiti na 036/ 306 – 077 i 064/ 89 12 179.  Do Oglasne table možete stići ako kliknete ovde.  

  Sve ovo su odlične vesti, međutim već sada je jasno, da ni oni koji budu dobili sredstva to neće biti dovoljno da pokriju ovogodišnje impute proizvodnje. Posebno je kritično stanje u drastičnom poskupljenje đubriva i goriva u odnosnu na prošlu sezonu, što je u lancu povuklo sva druga poskupljenja.Ovdašnji apotekari kažu da prodaja generalno nije opala ali su veću potrošnju inkasirali baštovani i hobisti, što je očekivana reakcija na ratni sukob u Ukrajini. Koi ma zemlju želi da je iskoristi za svoje potrebe jer hrana postaje sve skuplja.

  Zabrinjava i to što u malim kraljevačkim hladnjačam još uvek miruju uskladištene jabuke. Za sada je krenula jedino prodaja jagoda i krompira iz plastenika ali njih malo ko može da plati jer su jagode na kraljevačkoj pijaci minulih dana imale cenu od 400-500 dinara kilogram dok su mladi krompirići koštali od 250-300 dinara za kilogram.

Sonja Cvetković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *