Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kako se zaštititi od štetnog žilogriza u voćnjaku

Kako se zaštititi – Višnja je, kažu , naša izvozna šansa. Ne znam  šta bi rekli višnjari ove godine kada je cena bila – Bogu za plakati. No, ima voćara koji se ne odriču gajenja višanja, međutim poslednjih godina se bore sa št etočinom nad štetočinama – žilogriz. Nanose štete koje suše voćku i direktno utiču na rod.

Tokom proleća odrasle štetočine se nalaze na granama I grizu peteljke I mlade izboje što je opasno za mlade voćke I sadnice. Mnogo je opasnije kada larve se ubuše u koren I stablo. Voćke se brane lučenjem smole, ali stable koja su u vodnom stresu I bolesna stable se ne mogu odupreti. Simptomi su sitniji listovi I naknadno sitniji plodovi. Sušne godine su uslov za velike štete u voćnjaku, čak I štete do 80%  od ukupnog broja sadnica.

Štetočina ima jednu generaciju tokom dve godine. Imago se javlja u mesecu julu I avgustu I hrane se mladarima I korom . Larva prezimljava u korenu , hraneći se tankim korenima. Posle dve godine se nalazi u samom deblu gde se formira u lutku.

Kako se zaštititi – žilogriz.

Zaštita počinje postavljanjem insekticida u zemljište radi zaštite od larve – upotrebite Galition, Foksim, Gamit, Geocid ( stable koja nisu u rodu). To se čini plitkim ukopavanjem uokrug jedan metar od stable, u junu mesecu kada ženka polaže jaja.Navodnjavajte voćke tokom sušnih meseci jer ćete tako smanjiti mogućnost da štetočina uđe u voćku.  Ako ste zakasnili morate mehanički uništavati štetočinu – imago leti na listove I  peteljke I morate ga sakupljati I uništavati. Hemijske mere podrazumevaju prskanje krošnje sredstvima : Mospilan , Actara, Volley, Confidor tokom leta.

Kada se berba završi ponovite 2 puta tretman sa sredstvima Kozma hlorpirifos a.m. ( 1,5 litara na hektar ), Pyrinex 48 SC ( količina 1,5 litara za hektar ), Radar 300 EC u količini 2,5 litara na hektar . PSS Srbija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *