Prilozi 2020 Voćarstvo

Hemijska proreda jabuka

Priroda se najčešće pobrine sama tokom bioloških procesa. Međutim kada govorimo o intenzivnoj proizvodnji, osim klime bitan uticaj na krajnji kvalitet imaju agrotehničke mere i sam čovek. Voćarsvo samo po sebi iziskuje mnogo znanja, te poslušajte par saveta pri proredi voća

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *