Agroekologija Vesti

Fabrika vode u Zrenjaninu ne ispunjava ni jedan od 34 tehnička uslova

25. januara 2021.

Završen je izveštaj stručne komisije JKP „Vodovod i kanalizacija“ o radu fabrike vode tokom 29 dana monitoringa i dostavljen VD direktora preduzeća, koji će odluku doneti nakon što o istom upozna Nadzorni odbor i osnivača. Od 34 razmatrana tehnička uslova, fabrika vode nije ispunila nijedan, navodi su u objavi zrenjaninskog preduzeća.

Od momenta ponovnog pokretanja rada postrojenja za prečišćavanje pitke vode, a koji je usledio nakon okončanja upravnog spora decembra 2018. godine, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je u više navrata zahtevalo od fabrike vode da se pristupi dokazivanju parametara definisanih Ugovorom i konkursnom dokumentacijom, ali su česti prekidi u radu postrojenja to onemogućili.

Način dokazivanja svih parametara jasno je definisan Sporazumom od 21.01.2020. godine i Aneksom Sporazuma od 21.09.2020. godine, a koji su bili pokušaj ugovornih strana da se Ugovor iz 2015. godine održi na snazi.

Nakon što je fabrika vode obavestila JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin da je spremna za testiranje parametara, isto je započeto 15. novembra i trebalo je da traje do 15. decembra 2020. godine.

Zbog havarije koja se 14. decembra dogodila na postrojenju, isto je prekinulo rad, pa je stručna komisija „Vodovoda“ sačinila izveštaj na osnovu 29 dana monitoringa rada fabrike vode i isti dostavila VD direktora preduzeća 15. januara 2021. godine.

U izveštaju je navedeno da je stručna komisija razmatrala 34 tehnička uslova i da fabrika vode nije ispunila nijedan.

Između ostalog, navedeno je da od 105 analiza prečišćene vode, 13 uzoraka nije bilo u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a da su u 36 uzoraka pojedini parametri bili na gornjoj granici maksimalnih dozvoljenih vrednosti. Gubici vode višestruko su prevazilazili propisanu granicu do 5% gubitka, zbog čega je bilo ugroženo i izvorište sa kojeg se grad snabdeva vodom.

Otpadne vode pre upuštanja u sistem nisu tretirane, a njihova ukupna količina višestruko je prevazilazila dozvoljene vrednosti. Ovakva otpadna voda utiče na povećanu koroziju betona, odnosno na ubrzano propadanje kanalizacionog sistema. Postrojenje nije uspostavilo obradu otpadnog mulja, a nije imalo ni priključak na atmosfersku kanalizaciju.

Pored navedenog konstatovano je da je rad postrojenja nestabilan zbog čestih havarija, da pojedini delovi postrojenja nisu adekvatno zaštićeni od spoljnog uticaja, kao i da dezinfekcija prečišćene vode nije vršena na propisan način. Zaključeno je da su česti prekidi rada postrojenja dovodili do znatnog broja kvarova na vodovodnoj mreži. Za pojedine tehničke uslove nisu dobijeni traženi podaci od fabrike vode, a komisiji nije dostavljen ni Elaborat zaštite od požara u postrojenju koji je deo projektne dokumentacije.

Na osnovu navedenih i preostalih zaključaka stručna komisija je konstatovala da postrojenje za prečišćavanje vode ne ispunjava tehničke uslove iz Javne nabavke JN 34/2014, i da rad postrojenja ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja Zrenjanina.

VD direktora preduzeća Predrag Bodiroga će nakon upoznavanja Nadzornog odbora i osnivača sa izveštajem stručne komisije doneti odluku u skladu sa Ugovorom i važećim zakonskim propisima.

Fabrika vode u Zrenjaninu negirala nalaze JKP ‘Vodovod i kanalizacija’ o svom radu

Fabrika vode u Zrenjaninu negirala nalaze JKP 'Vodovod i kanalizacija' o svom radu 1Foto: M.P.

„Navodi da Fabrika nije ispunila nijedan uslov, nisu tačni“ saopštila je njena uprava i dokumente kojima potvrđuje svoje navode – „dokaze o ispunjenosti tehničkih uslova“, dostavila večeras medijima.

Pošto se po saopštenju „Vodovoda“ stvara utisak da Fabrika nije davala vodu u skladu s Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Fabrika je saopštila da „Vodovod i kanalizacija“ do sada nije imao „zvaničnih primedbi na kvalitet vode koja izlazi iz postrojenja“. U prilog tome se navodi da je to JKP redovno plaćalo Fabrici usluge prečišćavanja vode.

Odbačen je i navod komisije tog JKP da Fabrika ne obavlja dezinfekciju vode na predviđen način, te se ukazuje da to čine natrijum-hipohloritom koji koristi i samo JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Fabrika vode je odbacila i navod komisije „Vodovoda i kanalizacije“ o tome da nema priključak na atmosfersku kanalizaciju i navela potvrdu od februara prošle godine u kojoj piše da je postrojenje priključeno na to.

Fabrika vode je saopštila da uprkos urgiranju nije dobila na uvid izveštaj JKP „Vodovod i kanalizacija“ grada Zrenjanina u kojem je 17 godina zabranjena upotreba za piće vode iz vodovoda, te je odlučila da odgovori na obaveštenje koje je o tome prošlog petka objavljeno na zvaničnom sajtu tog JKP. Agencije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *