Ratarstvo Zaštita bilja

Da li su korovi otporni na herbicide

Pojava smanjene osetljivosti korova na herbicide           Jedan od velikih problema sa kojim se trenutno suočavaju poljoprivredni proizvođači je razvoj rezistentnosti pojedinih korovskih vrsta na herbicide, odnosno, nedovoljna efikasnost primenjenih herbicida na neke od korovskih vrsta. U svetu je taj problem uočen još 1954. godine, kada je potvrđena rezistentnost konice obične (Senecio vulgaris) na herbicide […]

Voćarstvo Zaštita bilja

Čađava krastavost jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pirina.

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kržlja i prevremeno opada. Ukoliko su […]

Voćarstvo Zaštita bilja

Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule

  Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Simptomi bolesti: Napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa: – […]

Zaštita bilja

Fabrea maculata

Fabrea maculata je bolest koja je prisutna već godinama širom sveta u područjima gde se gaje dunja i kruška.Javlja se u regionima sa toplom i vlažnom klimom tokom leta. Naročito joj pogoduju obilne kiše koje uzrokuju razvitku ove bolesti na plodovima kruške i na listovima mladara, na jednogodišnjim stablima.Ova gljiva je prisutna već godinama i […]

Voćarstvo Zaštita bilja

Pegavost lista višnje i trešnje – Blumeriella jaapii (coccomyces hiemalis)

Pegavost lista višnje i trešnje je izuzetno opasna bolest jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta.      Prevremeno opadanje lista može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u tekućoj sezoni što je za njih pogubno u momentu kada nastupi zima. Ako do cvetanja i ne dođe, moguće je da će rod sledeće godine biti izuzetno umanjen […]

Uncategorized Zaštita bilja

Zanimljive pojave bolesti i štetočina na osnovu praćenja

PROGNOZNO – IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA SRBIJE U 2018. GODINI CRVENILO NA KUKURUZU Vizuelnim pregledom useva kukuruza na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri). Simptomi su prisutni u vidu crvenila na listu (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različiti deformiteti […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kako do kvaliteta i roda jagode

Jagoda može biti vrlo profitabilna. Iziskuje prilično truda ali i obrazovanja.Da bi uspela proizvodnja treba uraditi analizu zemljišta, odabrati dobar sadni materijal, izvršiti pravovremenu sadnju. Sve dalje radnje zavise od proizvođača ali i vremenskih prilika. Jagoda može biti vrlo osetljiva i na pojedine bolesti….         Jagode mogu da se sade cele godine, ali letnja sadnja […]

Zaštita bilja

Čađava krastavost jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pirina

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kržlja i prevremeno opada. Ukoliko su […]