Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kako do kvaliteta i roda jagode

Jagoda može biti vrlo profitabilna. Iziskuje prilično truda ali i obrazovanja.Da bi uspela proizvodnja treba uraditi analizu zemljišta, odabrati dobar sadni materijal, izvršiti pravovremenu sadnju. Sve dalje radnje zavise od proizvođača ali i vremenskih prilika. Jagoda može biti vrlo osetljiva i na pojedine bolesti….         Jagode mogu da se sade cele godine, ali letnja sadnja […]

Subvencije

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravo na podsticaje imaju: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za najmanje: dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava; dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika; 30 kvalitetnih priplodnih […]

Stočarstvo

Kako do količine i kvaliteta mleka?

Količina i kvalitet mleka su glavni cilj svim proiyvo]a;ima mleka. Do cilja nije uvek lako doći, na šta utiču brojni faktori. Na neke od njih možemo  uticati. Neki od njih  su genetski potencijal, rasna pripadnost, proizvodnost, ishrana, muža krave, zdravlje, uslovi držanja i nega.      Prvi korak u proizvodnji mleka standardnog kvaliteta je držanje životinja […]

Stočarstvo

Deratizicaja farmi obavezna

Deratizacija objekata za uzgoj stoke neophodna je za održavanje primarne higijene i sprečavanje pojave bilo kakvih bolesti.Osnovne mere prevencije u objektima za uzgoj stoke odnose se na održavanje tehničke ispravnosti, kontrolu štetnih organizama (mikroorganizmi, insekti, glodari), opšte higijensko–sanitarne mere, preventivne zdravstvene mere, postupke karantiniranja i izolacije i pravovremeni dijagnostički i terapeutski tretman bolesnih životinja. Infektivne […]

Agroekologija

MRAVI – Kako ih se rešiti ?

Svake godine u baštama, dvorištima i voćnjacima pojavljuju se mravi. To su društveni insekti. Oni formiraju mravinjake u koje mravi radnici donose hranu, brinu se o potomstvu i brane mravinjak od neprijatelja. Za razliku od mrava radnika, njihova kraljica ima samo jedan zadatak da polaže jaja, o kojima se onda brinu sterilni radnici. Aktivnosti mrava […]

Agroekologija

Dopunska obrada zemljišta u jesen

Pozitivni efekti dopunske obrade su: uništavanje korova; ravnanje i usitnjavanje zemljišta; ravnomernije izmrzavanje površinskog sloja zemljišta; manje isparavanje vlage sa površine zemljišta što ima za posledicu veću vlažnost zemljišta; plića predsetvena priprema zemljišta u proleće; manji broj prohoda oruđima za predsetvenu pripremu u proleće; ujednačena struktura, vlažnost i dubina setvenog sloja zemljišta; brže i ujednačenije […]

Tehnologije

Povratak alternativnih biljnih vrsta na srpske njive

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je Otvarajuća konferencija projekta “Cornucopia – Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća kroz razvoj novih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi alternativnih biljnih vrsta”. Realizacija ovog značajnog IPA Interreg prekograničnog programa bazira se na partnerstvu relevantnih učesnika iz Srbije i Mađarske sa zajedničkim ciljem unapređenja poljoprivrede, ali i podsticanja […]

Zaštita bilja

Čađava krastavost jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pirina

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kržlja i prevremeno opada. Ukoliko su […]

Voćarstvo

Bolesti šampinjona

Šampinjoni su saprofitne gljive sa izraženim zahtevima za lako pristupačnom organskom materijom. Uspešna zaštita od bolesti i štetočina se veoma teško postiže zbog malog broja preparata koji se koriste u tu svrhu. Veliki broj proizvođača u našoj zemlji primenuje preparate koji se ne nalaze na listi dozvoljenih za upotrebu u šampinjonima. Primena neadekvatnih i toksikološki […]

Stočarstvo

Šta je Afrička kuga svinja?

Zaraza je prvi put izbila početkom dvadesetog veka u Keniji i sve do pedesetih godina pojavljivala se samo u podsaharskoj Africi. Kasnije je uočena u Evropi, Južnoj Americi i Aziji. U poslednjih 15 godina slučajevi su registrovani u Istočnoj Evropi i na Kavkazu.Poslednjih godina prisustvo ove bolesti je sve bliže našem okruženju. Kako je teško […]