Subvencije Tehnologije Uncategorized Vesti

Novi konkurs za grantove za mikro i male biznise u Kraljevu sa onlajn prijavljivanjem

Organizacija Help i Grad Kraljevo započinju informativnu kampanju u okviru programa „Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana“ 2021-2022. godine.

U toku info kampanje otvoren je konkurs za prijavljivanje za grant u opremi, prosečne vrednosti 2.400,00 evra.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja se nalazi na veb-sajtu Helpa na
adresi: www.help-serbia.org.rs. i aktivna je od 19. jula sa rokom za prijavu najkasnije do 16. avgusta godine.

U prelaznom periodu ove digitalne transformacije, prijavni formulari biće dostupni i u
svom fizičkom obliku, i moguće ih je preuzeti u Helpovoj kancelariji radnim danima od 10 do 15
časova.
Ugovorom o saradnji sa Gradom Kraljevom, koji je potpisan 23. juna 2021. godine, omogućena je
podrška za najmanje još 20 mikro i malih biznisa grantovima u opremi prosečne vrednosti 2.400,00
evra i to za zanatske i uslužne delatnosti
. Pored toga, podržanim korisnicima biće pružena
mentorska i savetodavna pomoć u procesu osnivanja i/ili proširivanja poslovne delatnosti, poslovne
i stručne obuke zajedničkim delovanjem lokalnih partnera.

Ukupna planirana vrednost direktnih troškova opreme za 20 korisnika je 48.000,00 evra.

Ovaj iznos GU Kraljevo sufinansira sredstvima od 35 procenata, odnosno 16.800,00 evra.
Regionalni program „Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana“ 2021-2022. godine realizuje
se uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva za spoljne poslove SR Nemačke, u Albaniji, Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.
Fokus ovog regionalnog programa u Srbiji je na ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva i to
u gradovima Leskovac, Kraljevo i Niš, gde će biti podržano 40, odnosno u Kraljevu i Nišu po 20 mikro
i malih biznisa. Opšti cilj programa je stvaranje mehanizama i mreža za osnaživanje marginalizovanih
grupa, uključujući mere oporavka od krize izazvane COVID-19 pandemijom, i fasilitacija socijalne
inkluzije.
„Zahvaljujući donatorskoj podršci, Help je u Kraljevu, od 2002. do kraja 2020. godine podržao 694
porodice u ostvarivanju ekonomske samostalnosti i osnaživanja. Poboljšanje uslova stanovanja
omogućeno je za više od 200 porodica. Realizovano je više desetina programa hitne humanitarne
pomoći od raspodele higijenskih i prehrambenih artikala, ogrevnog drveta, do intervencija u
vanrednim situacijama (zemljotresa i poplava) u saradnji sa lokalnim i nacionalnim strukturama.
Helpova podrška na teritoriji Grada Kraljeva od 2002. do kraja 2020. godine iznosi 3.526.040,00
evra.“ zaključuje Dragomir Spasić, vođa Helpovog tima u Kraljevu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *