Subvencije Uncategorized Vesti

Počele prijave za nove vaučere za odmor

LETOVANJE U SRBIJI

Prošle nedelje, Vlada Srbije izdvojila je dodatnih 150 miliona dinara za novih 30.000 vaučera za odmor na domaćim destinacijama sa više od 2.000 ugostiteljskih objekata u ponudi, u trećem ciklusu prijavljivanja.

Pošta Srbije objavila je, da na šalterima svih 1.307 korporativnih pošta širom zemlje, počela evidentiranje prijava zainteresovanih građana i podnošenje dokumentacije za novih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, u iznosu od 5.000 dinara. Pošta Srbije, pored evidentiranja, obezbeđuje i dostavu vaučera na kućne adrese korisnika u vidu vrednosnih pisama, dok se korisnici pozivanjem Кontakt centra Pošte Srbije na broju 0700 100 300, mogu informisati o statusu svojih prijava i uslovima korišćenja vaučera.

   Kako se navodi na sajtu Vaučeri.rs, vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti isključivo za usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl,u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera, za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći.Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

   Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, za ratne vojne invalide, za civilne invalide rata i penzionere podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2021. godine.

Korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Prijavu možete preuzeti na sajtu Vaučeri.rs, prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

– Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

– Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

–  Studenti uz prijavu prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

   Najtraženije destinacije do sada su bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Кopaonik, Banja Vrujci i Banja Кoviljača. Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.Dodatne informacije, kao i spisak objekata gde se vaučeri mogu iskoristiti pogledajte na sajtu Vaučeri.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *