Uncategorized Vesti

Poslanici usvojili set zakona o studentima, poljoprivredi i porodici

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su novi Zakon o studentskom organizovanju, kao i izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, porodici i poljoprivredi.

Zakon o studentskom organizovanju potreban je kako bi se uredila ova oblast sistema visokog školstva, a kako je u Skupštini rekao ministar prosvete Branko Ružić on treba da omogući studentima da učestvuju u odlučivanju i da usaglasi praksu na različitim visokoškolskim ustanovama.On je, obrazlažući zakon u Skupštini, rekao da postoje dva vida studentskih predstavničkih tela – studentske konferencije i studentski parlamenti.

Kada je reč o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, bilo je potrebno izmeniti jedan broj odredbi, a cilj je uspostavljanje odgovarajućeg pravnog okvira da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i ponovo stekne status punopravne članice u okviru Evropske asocijacije za obezbedjenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), navedeno je u obrazloženju.

Izmenama Zakona o visokom obrazovanju propisano je da visokoškolske ustanove sa programima teologije mogu da propišu saglasnost crkve kao neophodan uslov za izbor nastavnika.

U sredu je usvojen i Zakon o utvrđivanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, kojim bi poljoprivrednicima trebalo da bude omogućen niz pogodnosti.

Obrazlažući zakon u Skupštini Srbije ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naveo je da će ukoliko se desi da je cena poljoprivrednih proizvoda trenutno mala, novi zakon dati mogućnost proizvodjačima za privatno skladištenje robe uz pomoć države i da se roba proda tek kad cena bude veća.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada i koji je važan instrument populacione politike.

Zaposlena žena koja ima bolesno dete za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva radi posebne nege deteta, može da koristi naknadu zarade za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, i to može da traje do pete godine života.

Od 1. januara 2022. godine zaposlene žene koje ostvaruju prihode veće od tri prosečne zarade u Srbiji, moći da ostvare naknadu zarade u visini do pet prosečnih plata, a ne do tri kako je sada.

U Skupštini je danas potvrđen i Ugovor izmedju Vlade Srbije i Vlade Singapura o otklanjanju dvostrukog oporezivanja.

Odobrena su sredstva u iznosu od 150 miliona dinara za subvencije u sferi domaćeg turizma, odnosno za dodatnih 30.000 turističkih vaučera. Usvojen je i Predlog zakona o popisu poljoprivrede.

Vlada Srbije odobrila je sredstva u iznosu od 150 miliona dinara za subvencije u sferi domaćeg turizma, odnosno za dodatnih 30.000 turističkih vaučera.

Za korišćenje turističkih vaučera građanima je na raspolaganju više od 2.000 ugostiteljskih objekata u Srbiji, a najtraženije destinacije do sada su bile: Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka banja, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača.

Pomoć privrednicima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva

Vlada je usvojila i Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u oteženim ekonomskim uslovima usled pandemije.

Nakon usvajanja ovog zakona u parlamentu biće obezbeđena sredstva za privredne subjekte koji su podneli zahtev za kreditiranje kod Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije, a koji nisu mogli biti razmatrani zbog nedostatka sredstava.

Na sednici utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora kovid 19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije vredan 200 miliona evra.

“Ovih 200 miliona evra biće plasirano preko Fonda za razvoj preduzećima koja još nisu dobila novac, kako bi se ublažile negativne posledice pandemije”, saopštila je Vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Krediti će biti plasirani pod veoma povoljnim uslovima i to 110 miliona evra za obrtna sredstva, odnosno za pomoć za likvidnost, a 90 miliona evra za investicione aktivnosti, za kupovinu i nabavku opreme, rast i razvoj preduzeća kako bi se dodatno umanjile negativne posledice pandemije i dao doprinos rastu ekonomije.

Izmene zakona o sudijama 

Članovi vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva radi ispunjavanja međunarodnih obaveza Republike Srbije koje su sadržane u aktima preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), kao i realizacije aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, između ostalog, predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka) i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji.

Predloženim dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva predviđeno je da Etički odbor Visokog saveta sudstva bude stalno radno telo koje će utvrđivati da li se poštuju odredbe Etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda.

Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija

Danas je usvojena Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, s obzirom na to da je problem kvaliteta vazduha prepoznat kao jedan od prioritetnih za rešavanje u oblasti unapređenja stanja životne sredine.

Kako se veliki broj pritužbi građana odnosio na individualne izvore zagađivanja, uglavnom objekte za pripremu hrane, predloženim izmenama se i ovi objekti stavljaju pod kontrolu inspekcije za zaštitu životne sredine.

Predloženom izmenom predviđeno je da se merenja u toku probnog rada i pojedinačna merenja emisija zagađujućih materija sprovode i na malim postrojenjima za sagorevanje snage manje ili jednake 8 kWth, ukoliko koriste tečna i gasovita goriva, odnosno snage manje ili jednake 50 kWth, ukoliko koriste čvrsta goriva.

Agencija za zaštitu životne sredine će u narednom periodu preći na elektronsko izveštavanje ka Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ), što znači potpuno ukidanje dostavljanja papirnih dokumenata i njihovo slanje poštom.

Usvojen i Predlog zakona o popisu poljoprivrede

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023.

Popisom koji će se sprovesti od 1. juna do 31. decembra 2023. godine biće dobijeni kvalitetni podaci koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Srbije.

Između ostalog biće popisani – lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljopivrednog zemljišta, površine pod usevima, voćnjaci i vinogradi, navodnjavanje i upotreba đubriva, broj stoke po vrstama i kategorijama, košnice ščela, poljoprivredni objekti, mehanizacija i drugo. saopstenja Vlade Srbije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *