Drugi pišu Vesti

Za ulazak u EU, polovina propisa o poljoprivredi

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je da se polovina propisa koje Srbije mora da usvoji u procesu pristupanja EU odnosi na poljoprivredu, odnosno poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, poglavlje 12 o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i poglavlje 13 o ribarstvu, piše Beta, a prenosi Agroklub.rs.

„U procesu pristupanja EU poljoprivreda je jedan od sektora koji je najugroženiji, najosetljiviji i najranjiviji, mislim na poljoprivredne proizvođače, ali će zato korist koja će se desiti u trenutku usvajanja klastera 5, koji obuhvata i poglavlja 11, 12 i 13, biti neverovatna“, kazao je Nedimović u dijalogu sa članovima Nacionalnog konventa o EU.

Najavio je i da će Vlada Srbije usvojiti predlog zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda za koji očekuje da će pomoći proces pristupanja srpske poljoprivrede EU, odnosno usvajanju poglavlja koja se odnose na agrar.

Dokumenta u vezi sa poglavljem 11 poslata su Evropskoj komisiji i da ne očekuje probleme u vezi sa time.

Ono što je trenutno vidljivo na sajtu Ministarstva za evropske integracije u rezultatima skrininga za poglavlje 11 odnosi se na 2015. godinu kada se Republika Srbija prema ocenama Komiteta stalnih predstavnika Saveta nije smatrala spremnom za pregovore o ovom poglavlju i da bi ono moglo da bude otvoreno onda kada EU utvrdi da su sledeća merila ispunjena:

Srbija predstavlja Komisiji akcioni plan koji će služiti kao osnova za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovaj akcioni plan će, između ostalog, obuhvatati i razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta, procenu zahtevanih resursa, kao i razvoj Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema radi pripreme za upravljanje i kontrole poljoprivrednih plaćanja.

Srbija je dostavila Komisiji zahtev za poveravanje poslova u vezi sa sprovođenjem budžeta za IPARD II, u skladu sa odredbama Sprovedbene uredbe Komisije 447/2014.

Kao problem Ministarstva poljoprivrede u realizaciji IPARD programa naveo je Nedimović to što zbog pandemije nema dovoljno ljudi koji bi se bavili terenskim kontrolama.

Ocenio je i da je poglavlje 12 o bezbednosti hrane „najosetljiviji i najteži deo za Ministarstvo poljoprivrede i uradićemo sve da se nakon usvajanja zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda maksimalno otkoči proces“. Izvor: Agroklub.rs

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *