Reč struke Tehnologije Uncategorized Zaštita bilja

Šimširov moljac (Cydalima perspectialis)

Šimširov moljac je leptir iz familije Crambidae, koji napada biljke šimšira i pravi velike štete na ovoj ukrasnoj biljci. Vrsta je poreklom iz Azije, a u Evropu je prvi put zabeležena u 2006. godine. Od tada vrlo brzo se proširila po celoj Evropi, uključujući i našu zemlju.

Veliki značaj, za našu zemlju nove, invazivne vrste leptira, ogleda se u činjenici da su larve sposobne da za vrlo kratko vreme gotovo u potpunosti unište biljke šimšira.

Morfologija. Odrasle jedinke su beličaste boje, sa tamno smeđom glavom. Leptir ima raspon krila 4-4,5mm. Prednja krila su sivkaste sa primetnim ljubičastim odsjajem. Jaja su providna, slabo uočljiva, položena u grupicama 10-20 jaja na naličiju listova šimšira. Larve su u početku žuto zelene, starenjem dobijaju smeđe, a kasnije crne i bele pruge i krupne crne tačke na leđima.

Biologija. Ima 2-3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice iz poslednjeg legla u godini, koja napravi čauru među lišćem ili u pukotinama u blizini biljke domaćina. Odrasle jedinke sreću se od aprila do septembra, kada i borave na poleđini listova drugih biljaka, a ne šimšira. Dobri su letači. Ženka živi 8 dana i nakon kopulacije traži šimšir kako bi na naličije položila jaja. Dok su male larve su u unutrašnjosti šimpira i uglavnom se nesmetano hrane gornjim epidermisom lista. Starije larve hrane se na listu, a mogu oštećivati i grančice i koru. Tokom razvoja jedna gusenica pojede 45 listova. Prve faze napada teško se uočavaju. Larve se u početku intenzivno hrane u unutrašnjosti šimšira gde su dobro skrivene. Povećanjem broja jedinki u populaciji sele se ka površini gde se napada prepoznaje po prisustvu svilenkastih vlakana i paučini, koja može u slučaju jakog napada da prekrije celu bijku.

Suzbijanje. Najefikasniji metod suzbijanja je mehaničko uklanjanje jedinki zajedno sa granama na kojima su nađene. Odsecanje grana treba vršiti što pre i vršiti spaljivanje. Kao dobar i efikasan metod pokazalo se spiranje vodom pod jakim pritiskom. Što se tiče hemijskih mera borbe, dobre rezultate dali su preparati sa aktivnom materijom dimetoat (Dimetogal, Sonar i dr.). Potpun efekat suzbijanja je teško postići zbog velikog broja gusenica.

Branko Galović, dipl.inž zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *