Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštiti malinu od ljubičaste pegavosti

Na području Srbije zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, nadmorske visine i ekspozicije terena nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do pojave prvih cvetnih pupoljaka (BBCH 19 -57).

Najavljene višednevne padavine od srede mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Ova gljiva je najznačajniji patogen maline u našoj zemlji i može prouzrokovati sušenje lastara.

U cilju zaštite od ovog patogena, pre najavljenih padavina,  proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan, Merpan, Metod 48 SC) u koncentraciji 0,25%.

U pojedinim zasadima maline su na naličju listova uočene jedinke lisnih vaši (Aphididae).  Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo vaši i po potvrdi njihovog prisustva, primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Karate zeon, Kozak) u dozi 0,2 – 0,3 l//ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *