Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Počinje bubrenje pupoljaka breskve i nektarine

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

U pojedinim regionima, naročito Podunavlje, rani sortiment bresaka i nektarina se nalazi u fazi bubrenja lisnih pupoljaka.

U fazama bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije nediferenciranog biljnog tkiva gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). U narednom periodu prognozira se povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije, a najavljene padavine početkom sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom.

U cilju zaštite bresaka i nektarina od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve, u fazama bubrenja lisnih pupoljaka, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1% ili Bakarni oksihlorid 50 (bakar-hidroksid) koncentraciji 0,75% ili Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *