Stočarstvo Uncategorized Vesti

Stočari ljuti na klaničare i na uvoz prerađevina

    Ovonedeljni sastanak predstavnika klanične industrije sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem nastavak je razgovora koji je već vođen, nekoliko dana ranije, sa farmerima na temu kako stati na put velikim problemima s kojima se na tržištu susreću tovljači, mali i srednji farmeri, zbog velikog uvoza mesnih prerađevina i smrznute svinjetine i, sa druge strane, skupe stočne hrane i male otkupne cene živih tovljenika.

Sa tog sastanka, čuli smo, da će se Upravi za veterinu naložiti da pooštri mere prilikom uvoza svinskog mesa. A što su tovljači predložili u razgovoru sa predstavnicima ministarstva za “Dnevnik” prenosi predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić.

Na početku, Erić kaže da su sa sastanka izašli pod utiskom da su državni činovnici voljni da pomognu farmerima, svesni da će se tako održati i uvećati tov, što je potrebno, ne samo zbog ovdašnjeg tržišta, već i ukoliko se zaista želi da jednoga dana domaća svinjetina ugleda tržišta EU, pa čak i Kine.

– Nismo zadovoljni odnosom klanične industrije prema nama, i na to smo ukazali na sastanku – naveo je Erić. – Obezvređuju naš rad, nudeći nam otkupne cene ispod ekonomske održivosti i na nama stvaraju ekstraprofit. Sada plaćaju 110 dinara za kilogram žive vage svinja, a u mesarama ga prodaju bar tri puta skuplje u odnosu na živu meru. Takva razlika u cenama mora biti prekinuta, jer da bi mali i srednji farmeri opstali, cena tovljenika treba da bude bar od 140 do 150 dinara. Predložili smo da u budućem zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda uvede ombudsman, koji će štititi interese stočara i biti tas na vagi, prateti šta se sa cenama dešava u lancu proizvodnje, koliko se po utovljenoj svinji plaća tovljačima, a koliko vrede kada dođu do nakupaca, prekupaca i klaničara. Rekli smo da je potrebno osnovati neku vrstu informativne agencije, koja će pratitii dešavanja na trištu svinjskog mesa i o tome obaveštavati sve u lancu proizvodnje, pa i javnost.

Preko granice obaraju cene

Erić kaže da su se pojedini ovdašnji prerađivači dosetili kako da opstanu na štetu domaćih proizvođača.

– Registrovali su preradu mesa u Crnoj Gori i iz susedne zemlje se pojavljuju kao izvoznici na srpskom tržištu. Država Crna Gora posebno stimuliše izvoznike, pa tako opstaju i lepo privređuju , jer mesne prerađevine prodaju kod nas jeftinije, obaraju ovdašnju cenu tovljenika, ujedno smanjuju otkup svinja za klanje, i prodaju domaćeg mesa i prerađevina.

Predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve kaže da mesečno u našu zemlju uđe smrznute svinjetine i mesnih prerajdevina od istog mesa u vrednosti od četiri do pet milona evra.

– Da bi se prekomeran uvoz zaustavio, smatramo da je potrebno uvesti prelevmane i carinu na mesne prerađevine od 15 do 30 odsto u odnosu na cenu koštanja proizvoda. Kod uvoza smrznute svinjetine, postoje i prelevmani i carina, ali nema kvote, pa ih zato treba uvesti. Kvote su potrebne da bi se smanjio uvoz i više kupovala domaća svinjetima,mada je Uprava za veterinu već izašla u susret tovljačima, i ne izdaje dozvole za uvoz mesa u obimu kao ranije.

Erić kaže, da stočari traže, da tovljači koji od Nove godine do 31. marta prodaju tovljenike, umesto 1.000 dinara koliko država daje subvencije po grlu, dobiju 3.000 dinara. – Smatramo da bi to bio podsticaj pride, da nastave i uvećaju broj tovljenika, a ne, kao sada, da odustaju i zatvaraju farme. Na kraju mišljenja smo da PDV, umesto 20 posto, na stočnu hranu treba prepoloviti na deset odsto, zbog cena žitarica, koje su naglo porasle u proteklom periodu.

Z. Delić, 13.02.2021 Izvor: Dnevnik.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *