Stočarstvo Subvencije Vesti

POBOLJŠANI RASNI SASTAV UZ DRŽAVNE PODSTICAJE

Utrine, 31.decembar 2020.

Farma Berze iz Obornjače bila je domaćin okupljanja tovljača goveda iz cele zemlje, na inicijativu Udruženja „Agroprofit”, uz sve mere zaštite.

Najviše pažnje stočari su posvetili nabavci kvalitetnih priplodnih grla za reprodukciju i teškoćama u prodaji junadi. Zaključeno je da su interventni otkupi putem Državnih robnih rezervi obuhvatili oko 5.000 junadi, a poslednja kupovina uz premiju od 20.000 dinara – 6.000 grla. Računa se da je u 2020. izvezeno više od 20.000 junadi, što uz domaću prodaju od 86.000 nije dovoljno pomoglo da se smanji ponuda.

  • Naša Proizvodna grupa tovljača i odgajivača je zadovoljna intervencijama Vlade, prvo kroz razmenu u tri navrata preko Državnih robnih rezervi, a potom i podsticajima od dva miliona evra – istakao je Berze Tibor i predložio da se ovakva pomoć države nastavi dok se ne uveća izvoz. U našem okruženju imamo još kvalitetne junadi i od otkupa zavisi da li će farmeri nastaviti ovaj posao.

Tibor Berze 

Zlatan Đurić, iz Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice, je rekao da se od poslednjeg otkupa nije bitno smanjila ponuda.

  • Izvoznici su prvo uz podsticaje od 20.000 dinara izvezli svoju junad, a mali klaničari  su kupovali za dnevne potrebe i lager, ali je to bilo simbolično. U razmeni junadi za kukurz ostvarena je prodajna cena i do 2,35 evra/kg. Sada se nudi najviše junadi holštajn rase i kupci ova grla žele da utovare za 1,5 evra/kg – naveo je Đurić. – Nije dobro što klaničari zamenom teladi za junad praktično ucenjuju gazdinstva, a događa se da stignu i bolesna telad. Bez izvoza ćemo teško obnavljati tov.

Prema reakcijama vlasnika velikih farmi na kretanje cena, može se zaključiti da oni ulaze u izgradnju malih doradnih kapaciteta i isporučivanje robe za poznatog kupca.

U ovom poslu dobro su odmakli stočari iz Srpskog Krstura, Bečeja i Ade. Vlasnik najveće farme angusa u regionu Mladen Jančić je rekao da ima ozbiljnog kupca za meso u Kini, ali da mu fali klanica sa sertifikatom za ovu zemlju. Udruženje „Agroprofit” je preuzelo obavezu da pronađe klanicu za ovaj posao. Proizvodna grupe će pokušati da objedini ponudu „gotove junadi” prema klanicama i izvoznicima i o tome će objaviti javni poziv. O cenama i kvalitetu ponude farmeri će biti redovno informisani preko glasila Udruženja.

Mladen Jančić

Farma Berze koja prednjači u uzgoju šarole rase raspolaže sa podacima o interesovanju za ovo meso među domaćim potrošačima, a uskoro će uslediti i kontakt sa kupcem iz Turske. Kako se čulo na sastanku, ove manje klanice bi se bavile doradom i preradom junećeg mesa i uspostavile bi kooperantske odnose sa drugim proizvođačima. Ovaj model je predočilo Udruženje „Agroprofit” i on je prihvaćen među zainteresovanim gazdinstvima. Preporučeno je da se o širenju tovnog govedarstva razgovara i u drugim regionima u Srbiji.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Juhas Atila je ocenio da je Udruženje znatno napredovalo u odnosu na raniji period i da se oseća uticaj na razvoj pojedinih farmi, ali da bi valjalo u ovaj posao uključiti što više mladih.

  • Ministarstvo poljoprivrede će i ubuduće stimulisati napredovanje govedarstva i vaše ideje o doradi i preradi junećeg mesa će imati podršku na više mesta – rekao je Juhas i naveo da je dobro što su farmeri prepoznali da je krajnje vreme da se proizvodi za poznatog kupca. – Vaša zapažanja o preoravanju pašnjaka su i moja i svaku nepravilnost kada uočite prijavite nam, da bi angažovali inspekcije – rekao je Juhas i pozvao stočare da aktivno učestvuju u donošenju zakonskih i podzakonskih akata. – Dopada mi se vaša ideja da blagovremeno obavestite Ministarstvo za poljoprivredu i Odbor za poljoprivredu Narodne skupštine o vašim predlozima.

Zastupnik Udruženja Čedomir Keco rekao je da se izdvajanja države za tovno govedarstvo iz godine u godinu povećavaju i da je jedina kočnica za brži napredak nedostatak tržišta za proizvedenu robu.

  • Imamo efikasno Ministarstvo poljoprivrede u donošenju mera. Na kraju ove godine objavljeni su podsticaji za 2021. – to se nije nikada dogodilo. To će omogućiti da se u januaru isplate dugovi, jer taj novac dosta znači stočarima, a pogotovo onima koji su uz pomoć države ušli u nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Postoji potreba da u Upravi za agrarna plaćanja razgovaramo o kašnjenju u obradi prijava i isplati. Takav sastanak nam je potreban i u Upravi za zemljište, jer se za sve propuste o zakupu državnog zemljišta u opštinama  i korišćenju pašnjaka okrivljuje „uprava koja potpisuje programe”.  A potrebno je da dobijemo i obrazloženje gde je „nestalo” 100.000 hektara državnih oranica u AP Vojvodini?

On je naveo da su državni podsticaji ubrzali poboljšanje rasnog sastava goveda u Srbiji i da naši stočari imaju junice i krave u rasi angusa oko 1.100, šarolea i limuzinera oko 1.000 i nešto manje hereforda.  Čedomir Keco poručuje da je potrebno da se brzo odgovori na zahteve tržišta u pogledu isporuke teže junadi.

  • Imamo dovoljno kvalitetnih grla da možemo organizovati oplemenjavanje ukrštanjem rasa, ali nam je potrebna i veća kontrola rasnih karakteristika ženskih grla koje uvozimo. Nedostaje nam Zavod za stočarstvo i veća stručnost u odabiranju grla za priplod. Događa se da se pedigre zamenjuje uverenjem o poreklu životinja, što sprečava pouzdano širenje rase, zaključili su odgajivači.

Stočari su razgovarali o izmenama zakona o ovoj grani poljoprivrede i odlučili da nastave konsultacije. Naveli su da je neophodno formirati Upravu za stočarstvo, kao i odgovarajuću službu za praćenje ponude za tržište, kao i potrebu i najava za uvoz. Na ovaj način bi se sprečio nepotreban uvoz stočarskih proizvoda i živih životinja, kada svega toga mi imamo u izobilju. Istovremeno, kako su naveli, potrebno je detaljnije razmotriti uvoz priplodnih kategorija. Vlasnici farmi su ocenili da većina osnovnih službi zaslužuje sva priznanja, ali da u celini rad ovih službi nije pravno regulisan, jer ne postoji pravilnik po kom bi oni koji ne izvršavaju poverene poslove mogli i da odgovaraju.

Novo okupljanje odgajivača tovnih rasa, u okviru Udruženja „Agroprofit”, predviđeno je da se održi polovinom januara u Ečkoj, kada će tamošnjem Reprodukcionom cenrtru hereforda biti uručeno priznanje za desetogodišnji rad. Agroservis, Agroprofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *