Subvencije Uncategorized Vesti

Krediti sa 3% kamate, bez valutne klauzule

Prilika da povećate produktivnost na gazdinstvu, krediti sa 3% kamate – fiksno. Više proizvoda sa istih površina se postiže upotrebom savremene mehanizacije, modernih sredstava za rad. Više proizvoda u staji se postiže sa životinjama visokih genetskih predispozicija. Ovi krediti su upravo tome namenjeni.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je obnovilo saradnju sa poslovnim bankama i sada će subvencionisati deo kamate na kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka.

Niže kamate pogoduju poljoprivrednicima i olakšavaju im manje investicije u mehanizaciju, životinje za uzgoj, voćarstvo, vinogradarstvo, cvećarstvo …

Ukoliko ispunjavate posebne uslove kamata je još niža –  1% godišnje! To je obezbeđeno za fizičko lice koje ima prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosna za lica koja su navršila najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili je osoba ženskog pola.

Zadruge imaju priliku da postignu bolje rezultate u gajenju kultura, voća, povrća i obezbedi siguran plasman putem plasiranja proizvoda u mega – marketima.

Dokle je moguće konkurisati – rok za podnošenje zahteva za kredite je 01.11.2020. godine.

Krediti sa 3% kamate – fiksno

Saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede potpisale su:

 1. NLB banka,
 2. Vojvođanska banka,
 3. Komercijalna banka,
 4. Poštanska štedionica,
 5. AIK,
 6. UniCredit,
 7. ProCredit banka,
 8. Intesa banka
 9. Halkbank,
 10. Sberbank i
 11. Credit Agricole.

Upotreba kredita se odobrava :

 1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
 2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 4. nabavku hrane za životinje
 5. investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Svaki od učesnika u ovoj transakciji učestvuje aktom podnošenja pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije koja je navedena u uslovima za učešće. U skladu sa poslovnom politikom banke i ocene kredibilnosti tražioca kredita se određuje i visina sredstava koje se odobravaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *