Uncategorized Vesti

Poziv za PR i marketing podršku unapređenju sistema angažovanja sezonaca u poljoprivredi

24. oktobra 2020.

U sklopu budućeg projekta “Unapređenje sistema pojednostavljenog radnog angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi” (Enhancing simplified work engagement of Seasonal Workers in Agriculture) koji zajednički sprovode GIZ i NALED, objavljujen je poziv za dostavljanje ponuda za usluge iz oblasti marketinga i komunikacija.

Cilj projekta je podizanje svesti o mogućnostima i načinima za korišćenje sistema pojednostavljenog radnog angažovanja na sezonskim poslovima u poljoprivredi definisanog u Zakonu o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima i upotrebu portala www.sezonskiradnici.gov.rs.

Očekivano trajanje projekta: od 15. oktobra do 30. novembra, planirano sprovođenje aktivnosti promocije (kampanje) od 1. do 30. novembra.

Potrebno je sprovesti kampanju informisanja i podizanja svesti o sistemu pojednostavljenog radnog angažovanja sezonskih radnika, na lokalnom nivou. Kampanja se sprovodi samostalno, uz koordinaciju i nadzor od strane NALED i GIZ projektnih timova.

Kampanju je potrebno sprovesti na nivou lokalnih samouprava, u najmanje 15 jedinica lokalnih samouprava (JLS). Odabir JLS je potrebno sprovesti uzimajući u obzir: 1) nivo poljoprivredne aktivnosti na teritoriji JLS, 2) postojanje i aktivnost servisnih centara na nivou JLS u pružanju usluga vezano za korišćenje sistema pojednostavljenog radnog angažovanja u poljoprivredi i 3) mogućnosti za informisanje što većeg broja potencijalnih poslodavaca (farmera) i potencijalnih sezonskih radnika o sistemu pojednostavljenog radnog angažovanja.

Zbog obima korišćenja sistema u Vojvodini, preporuka je da kampanja obuhvati neke ili sve navedene opština Sombor, Inđija, Vrbas, Bačka Topola, Subotica, kao i da se obezbedi dodatna geografska raspoređenost po teritoriji Republike Srbije.

Ponude je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu naled@naled.rs najkasnije do 30. oktobra do 15 časova.

Naknadno prispele ponude neće biti uzete u razmatranje. Ocenjivanje ponuda biće izvršeno na osnovu tehničkih kriterijuma (kvaliteta) ponude (80% ukupnih bodova) i ponuđene cene (20% ukupnih bodova). Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *