Svaka država odlučuje koje će pesticide zabraniti

21. oktobar 2020.

EU — Države članice imaju pravo da zabrane pesticide čak i ako su oni dopušteni na niovu EU, pod uslovom da službeno obaveste Evropsku komisiju, odluka je koju je doneo Evropski sud, a koju su pozdravile brojne organizacije koje ovo vide kao potvrdu da zemlje nisu ograničene postupcima odobrenja EU.

Međutim, francusko Udruženje za zaštitu useva zatražilo je poništenje donetog zakona smatrajući ga nespojivim sa uredbom EU koja usklađuje odobravanje aktivnih materija i sredstva za zaštitu bilja u 27 država članica.

Kako Evropski sud ne može sam da donese odluku, već zajedno sa nacionalnim sudom, konačna presuda još uvek je pod znakom pitanja, a trebalo bi da bude objavljena sledeći mesec.  Agroklub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *